denizli escort denizli escort

Izdelujemo spletne strani

storitve web designIzdelujemo vse vrste spletnih strani, ki na enostaven in slikovit na?i predstavljajo naro?nika in njegovo ponudbo storitev ter izdelkov. Pri izdelavi nudimo celovito storitev od tržne analize potreb naro?nika in osnutka oblike za risalno desko, do implementacije dodatnih aplikacij na spletni strani (sistem za vodenje e-seznamv, e-obvestil). Dodatno ponujamo tudi regisracijo domen in spletnega gostovanja po ugodnih cenah.

Nudimo izdelavo grafi?ne oblike, predloge, ki jo kasneje pripravimo za splet (razrez in priprava predloge v XHTML in CSS). Grafi?no predlogo izdelamo po vaši barvni shemi prepoznavnih zankov (logotip in barvna shema). Izdelano spletno stran postavimo na spletni strežnik, ki je lahko vaš ali ga zakupite pri nas (nudimo ve? vrst gostovanja za spletne strani).

V spletno stran vnesemo inicialno vsebino, opremimo s klju?nimi besedami/frazami iz te vsebine in izvedemo osnovno tehni?no optimizacijo. Spletno stran vpišemo v ve? razli?nih iskalnikov in isklanih mehanizmov. Na spletni strani vzpostavimo sistem za analizo obiska, preko katerega ima naro?nik nadzor nad obiskom in delovanjem obiskovalcev na spletni strani.

Nudimo tudi izobraževanje za ve? razli?nih aspektov pojavljanja na spletu (Kako pripraviti vsebino za objavljanje na spletu, prikažemo osnovne oblikovne elemente, ki jih je potrebno na spletu upoštevati,...).

Procesa izdelave se lotimo v naslednjih korakih:

  • analiziramo trenutno stanje/želje naro?nika
  • na osnovi analize dolo?imo strategijo za implementacijo spletnega projekta
  • raliziramo pripravljeno strategijo
  • naro?nika seznanimo z vsemi aspekti delovanja spletne strani (predstaviev, dokumentacija, video dokumentacija)
  • predstavimo osnovne posege v spletno stran, ki jih lahko izvaja stranka (ali se dogovorimo o vzdrževanju spletnih sistemov)
  • vodimo statistiko obnašanja obiskovalcev spletne strani
  • izdelamo na?rt prilagajanja vsebine spletne strani glede na gibanje obiskovalcev
  • analiziramo koli?ino povrnjenih sredstev iz spletne strani  (ROI) in izdelamo strategijo za pove?anje povrnitve sredstev (za stranko pripravimo mnenjske raziskave na strani, analiziramo razmerje med obiskom in uporabo storitev/izdelkov preko spletne strani)
  • svetujemo pri posodabljanju vsebine na strani
  • skrbimo in vzdržujemo spletne sisteme in s tem omogo?amo nemoteno delovanje in povrnitev vložnih sredstev (ROI)

Naša preprosta filizofija je, da mora spletna stran služiti namenu tako po funkciji kot tudi po oblikovnih in vsebinskih elementih. Vsebina, ki jo imate na spletni strani je pomemben del predstavitve ponudbe storitev/idelkov, mi vam pomagamo da bo kvalitetna in u?inkovita.

Pošljite povpraševanje

Napis d.o.o. predstaviev podjetja

logotip_napis_doo_mali

V podjetju Napis d.o.o.se z reklamnimi storitvami ukvarjamo že od leta 1992. Smo ute?ena skupina ljudi, ki nudimo raznolike strotive od planirja marketniških akcij, do izvedbe tudi osnovnih zadev, ki jih pri takih akcijah potrebujete.

V preteklih letih delovanja smo si nabrali veliko referenc?nega materila, tako so med našimi strankami tudi Perutnina Ptuj, Talum, Lekarne Ptuj,... in še veliko drugih.

Preberite ve?...

Ponudba storitev Izdelava spletnih strani
Pridružite se nam: facebook-icon_25