denizli escort denizli escort

Podpora za zdravstvo

industrija

Nudimo celovito podporo pri opremi zdravstvenih prostorov od lekarn do zdravstvenih ordinacij. V paketu nudimo: 

 •  Izdelamo vse potrebne table z nosilci
 •  Izdelamo štampiljko in ves pisarniški material
 •  izdelamo ves material za opremo vitrin, predalov, omar, ...
 •  izdelamo vsa opozorila in obvestila
 •  izdelamo vse potrebne naleke
 •  izdelamo nosilce prospektov in vsa stojala za marketinški material
 •  opremimo prostore po željah naro?nika

Pošljite povpraševanje

Grafi?na podpora za ob?ine

podpora

Nudimo podporo pri izdelavi vsega potrebega materiala za ob?ine. V paketu ponujamo:

 •  Table - grafi?no oblikovanje in izdelava ter postavitev (usmerne table, table EU sredstva, ...)
 •  Plakate, priznanja, izkaznice, diplome in ves ostali predstavitveni materia
 •  Izdelamo panoje, transaprente, namizne banerje, ...
 •  izdelamo in grafi?no opremimo vitrine in predale

Pošljite povpraševanje

Celostna grafi?na podoba

podpora_cgp

Nudimo izdelavo celostne grafi?ne podobe za podjetja, zavode, društva, ... V paketu nudimo:

 • Izbor barvne sheme in izdelavo osnovnega prepoznavnega zanak - logotipa
 • V skladu s grafi?no podobo vam izdelamo štampiljko
 • izdelamo vam ves potreben pisarniški material (vizitke, dopise, kuverte) opremljen z vašimi prepoznavnimi znaki
 • izdelamo vam tablo za predstavitev (obliak in stojalo)
 • Opremimo vam vaša vozila
 • Pripravimo osnutke za signiranje obla?il

Pošljite povpraševanje

podpora_drustva

Za turisti?no panogo nudimo podporo pri oblikovanju in izvedbi razli?nega promocijskega materiala. V paketu nudimo:

 • Vse vrste promocijskih tabel (oblikovanje in izvedba)
 • Nudimo razli?na promocijska stojala, svetlobna stojala,...
 • Izvedemo celovito marketinško akcijo
 • Izdelamo razli?ne vrste panojev (navadni, jumbo, ...).
 • podpora za spominkarstvo
 • oblikovanje in izdelava plakatov, letakov, brošur in drugega reklamanega materiala

Pošljite povpraševanje

cgp

Za društva, klube in druge združe nudimo paket s celovito ponudbo rešitev:

 •  Barvna shema in logotip
 •  Spletna stran (oblikovanje, postavitev, gostovanje in domena)
 •  Štampiljka, vizitka, dopis in kuverte
 •  Embleme za tisk na majice, kape in druga obla?ila
 •  Diplome in druge listine
 •  ?lanske izkaznice
 •  pokali in gravianje pokalov
 •  ves ostali material, ki ga potrebujete

Pošljite povpraševanje

podpora_zdravstvo

Nudimo celovito podporo pri izdelavi opreme za šole in šolskih prostorov. V paketu nudimo:

 • predstavitveni panoji - panoje grafi?no oblikujemo, natisnemo in po potrebi izdelamo tudi nosilce ali stojalo
 • table piši briši - od zasnove do izvedbe
 • oznake razredov - grafi?no prilagodimo vaši celostni podobi, izdelamo in namestimo (odstranimo in poskrbimo tudi za stare oznake)
 • planerji (opremimo z vašimi podatki in izdelamo)
 • plakati - oblikujemo in izdelamo
 • majice - od ideje do izvedbe

Pošljite povpraševanje

Celovita ponudba za industrijo

podpora_industrija

Nudimo podporo pri oblikovanju in izdelavi industrijskih ozna?b razli?nih vrst. Pri izdelavi uporabljamo trpežne materiale, ki se tudi v industrijskem okolju obnesejo dolgo ?asa. V paketu nudimo:

 • varstvo pri delu - izdelamo vse vrste ozna?b za varstvo pri delu (spletna prodaja www.napis-shop.si)
 • table - table izdelamo grafi?no, izvedemo pa tudi pripravo in izdelavo konstrukcije, ter postavitev
 • oznake - oblikujemo in izdelamo vse vrste ozna?b po naro?ilu
 • prevodi navodil - prevedemo, grafi?no pripravimo in natisnemo vse vrste navodil
 • ekologija - izdelamo vse ozna?be za ekologijo
 • evidencne tablice - oblikujemo in izdelamo
 • inventurne tablice

Pošljite povpraševanje

Podpora za razli?ne dogodke

Nudimo podporo za razli?ne prireditve in dogodke. Grafi?no oblikujemo in izdelamo vse vrste vabil, napisov, letakov, plakatov, tabel in drugega materiala, ki bi ga lahko potrebovali. Svetujemo pri izvedbi in postavitvi prostorov in prireditvenih lokacija za razli?ne dogodke, kot so:

 • rojstvo, birma, krst, obhajilo, matura, diploma, poroka, zlata poroka in razli?ne druge prireditve...

Pošljite povpraševanje

Napis d.o.o. predstaviev podjetja

logotip_napis_doo_mali

V podjetju Napis d.o.o.se z reklamnimi storitvami ukvarjamo že od leta 1992. Smo ute?ena skupina ljudi, ki nudimo raznolike strotive od planirja marketniških akcij, do izvedbe tudi osnovnih zadev, ki jih pri takih akcijah potrebujete.

V preteklih letih delovanja smo si nabrali veliko referenc?nega materila, tako so med našimi strankami tudi Perutnina Ptuj, Talum, Lekarne Ptuj,... in še veliko drugih.

Preberite ve?...

Ponudba storitev Celovita grafi?na podpora
Pridružite se nam: facebook-icon_25