denizli escort denizli escort

Spletno mesto www.napis.si, s katerim upravlja Napis d.o.o., uporablja piškotke.

Piškotki so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta namestijo na uporabnikovo napravo (ra?unalnik, telefon ipd.), s pomo?jo katere uporabnik dostopa do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta dobi ponudnik vpogled v podatke na uporabnikovi opremi, ki so se zbrali s pomo?jo piškotkov.

Ponudnik s pomo?jo piškotkov pridobi podatke o uporabi spletnega mesta ter o nekaterih zna?ilnostih uporabnika oziroma njegove opreme, s katero dostopa do spletnega mesta (npr. lo?evanje med uporabniki, datum zadnjega obiska, nastavitve jezika in druge uporabniške nastavitve na spletnem mestu, resolucija zaslona, tip spletnega brskalnika ipd.). Natan?ni nameni obdelave zbranih podatkov so za vsak posamezen piškotek navedeni v spodnji tabeli.

Podatki, zbrani s pomo?jo piškotka, sami po sebi ne omogo?ajo identifikacije uporabnika v smislu dolo?b Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogo?e ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Piškotki uporabljeni na naših strani:  

Sejni piškotki

Nujen za delovanje sistema za urejanje in prikaz vsebin. Ta piškotek skrbi za pravilen sprejem elektronskih sporo?il in vsebin na spletni strani. Piškotek se izbriše, ko uporabnik odide s spletne strani. Sejni piškotek ne shranjuje osebnih podakov o uporabniku. 

Trajanje piškotka: do konca obiska uporabnika (piškotek se pobriše ko uporabnik zapusti stran)

Ime piškotka Trajanje piškotka Opis
Naklju?no generirano do konca seje uporabnika sejni piškotek za sejo uporabnika

Piškotki za Google Analytics

Google Analytics je Googlovo brezpla?no orodje za spletne analiti?ne podatke, ki ga lahko lastniki spletnih mest uporabijo predvsem za boljše razumevanje, kako obiskovalci uporabljajo njihova spletna mesta. Nastavi tudi piškotke v domeni spletnega mesta, ki ga obiš?ete. Ob obisku strani vas seznanimo o uporabi piškotov, ki jih lahko naložite le s privoitvijo. 

Opis uporabljenih piškotkov: 

Ime piškotka Trajanje piškotka Opis
_utma 2 leti Zabeleži razlikovanje med uporabniki in sejami.
_utmb 30 min Zabeleži novo sejo ali novega uporabnika.
_utmc do konca seje uporabnika Sejni piškotek za diferenciacijo seje uporabnika
_utmz 6 mesecev Dolo?a vir prometa ali oglaševalsko akcijo.

Pred uporabo strani, za prenos teh piškotkov, potrebujemo vašo privolitev s potrditvijo v prikaznem oknu na strani. 

Podroben opis: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Dodatne informacije o uporabi piškotkov:

Kako izklopiti piškotke?

Ne pozabite, da z izbrisom ali blokiranjem piškotkov vse ali nekatere spletne strani, ki jih obiskujete (ali njihove funkcije), ne bodo delovale pravilno ali enako u?inkovito.

Povezave z navodili za onemogo?anje sprejema spletnih piškotkov:

Kako izbrisati vse piškotke?

Za brisanje vseh piškotkov lahko kliknete tukaj.

Napis d.o.o. predstaviev podjetja

logotip_napis_doo_mali

V podjetju Napis d.o.o.se z reklamnimi storitvami ukvarjamo že od leta 1992. Smo ute?ena skupina ljudi, ki nudimo raznolike strotive od planirja marketniških akcij, do izvedbe tudi osnovnih zadev, ki jih pri takih akcijah potrebujete.

V preteklih letih delovanja smo si nabrali veliko referenc?nega materila, tako so med našimi strankami tudi Perutnina Ptuj, Talum, Lekarne Ptuj,... in še veliko drugih.

Preberite ve?...

Prva stran
Pridružite se nam: facebook-icon_25