denizli escort denizli escort

Pravno obvestilo

Napis d.o.o. si pridržuje avtorske pravice na vsebino, ki je objavljena na naših spletnih straneh. Vsebine naših spletnih strani ni dovoljeno spreminjati oziroma uporabljati na spletnih straneh drugih podjetij. Vsebine ni dovoljeno kopirati za javne in komercialne namene, brez naše odobritve in dovoljenja.

Informacije na naših spletnih straneh so pripravljene z veliko mero skrbnosti. Napis d.o.o. ne prevzema odgovornosti uporabe kateregakoli dela vsebine za razli?ne namene. Uporaba vsebine, ki je objavljena na naših spletnih straneh, poteka na lastno odgovornost uporabnika.

Napis d.o.o. ni odgovorno za ob?asno nedelovanje strani, morebitno neto?nost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe neto?nih ali nepopolnih informacij. Niti Napis d.o.o., niti katerakoli druga pravna ali fizi?na oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Snemanje programov in podatkov z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. Napis d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne ra?unalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.

Spletne strani Napis d.o.o. vsebujejo tudi povezave na spletne strani drugih podjetij z namenom, da vam omogo?imo dostop do dodatnih virov informacij. Napis d.o.o. ne odgovarja za vsebino na povezanih spletnih straneh drugih podjetij, in v kolikor bo ugotovljeno, da je tovrstna vsebina zavajajo?a, bomo te povezave prekinili, takoj ko bo tehni?no mogo?e.

Napis d.o.o. je lastnik znamk, objavljenih na naših spletnih straneh. Tudi prepoznavni znaki drugih podjetij, ki so uporabljeni in prikazani na naših spletnih straneh so pridobljeni z dovoljenji lastnikov teh prepoznavnih znakov, logotipov...Tretjim osebam je uporaba in izkoriš?anje tovrstnih znamk in logotipov prepovedana.

Napis d.o.o. predstaviev podjetja

logotip_napis_doo_mali

V podjetju Napis d.o.o.se z reklamnimi storitvami ukvarjamo že od leta 1992. Smo ute?ena skupina ljudi, ki nudimo raznolike strotive od planirja marketniških akcij, do izvedbe tudi osnovnih zadev, ki jih pri takih akcijah potrebujete.

V preteklih letih delovanja smo si nabrali veliko referenc?nega materila, tako so med našimi strankami tudi Perutnina Ptuj, Talum, Lekarne Ptuj,... in še veliko drugih.

Preberite ve?...

Prva stran
Pridružite se nam: facebook-icon_25